Мадраши св. Ефрема Сирина и литературная среда Месопотамии IV в.


Св. Ефрем Сирин, мозаика кафоликона монастыря Неа Мони, середина XI века
Св. Ефрем Сирин, мозаика кафоликона монастыря Неа Мони, середина XI века
Источник: Wikiart