L. van Beethoven. Christ on the Mount of Olives / Л. ван Бетховен. Христос на Масличной горе

L. van Beethoven. Christ on the Mount of Olives. Introduction. Conductor Hilarion Alfeyev / Л. ван Бетховен. Христос на Масличной горе. Увертюра. Дирижер митрополит Волоколамский Иларион.